­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>


Novosti

————————————————————————————————————————

  • arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

Talijanski kralj Viktor Emanuel III. preuzima zapovjedništvo nad vojskom i postavlja maršala Pietra Badoglia za predsjednika vlade U svibnju 1943. godine Saveznici su istjerali njemačke i talijanske snage iz sjeverne Afrike te se 10. srpnja [...]

  • pozivnica, Arhiv mapa

Pozivamo vas na otvorenje izložbe

  • slika 9. skica Katuni - Opanci

Arhivalija mjeseca

HR-DAST-152, Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju, skica razgraničenja između općina Katuni i Opanci, 1834.g.   Austrijski car Franjo I. izdao je 1817. g. carski patent o uvođenju stabilnog katastra za cijelu carevinu. Ovom naredbom [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30