­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

—————————————————————————————————————————————–

SPASIMO GRADIVO O DOMOVINSKOM RATU OD ZABORAVA I PROPADANJA

——————————————————————————————————————————————

  • Dr. Ivo Tartaglia

Arhivalija mjeseca

( na slici je 32. gradonačelnik Splita i ban Primorske banovine Dr. Ivo Tartaglia )   Zapisnik sjednica dioničara Pučke štedionice, kasnije Pučke Trgovinske banke. Za arhivaliju mjeseca odabran je zapisnik 17.  glavne izvanredne skuštine, na [...]

  • archivist

Obavijest o pripremnom tečaju za djelatnike u pismohranama (11. i 12. listopada 2016.)

Republika Hrvatska Državni arhiv u Splitu Glagoljaška 18 21000 Split Tel.: 021/684-636, 684-637 Fax: 021/344-206 Klasa: 612-06/16-08/69 Ur. broj: 2181-109- 16 – 03-01 U Splitu, 08. rujna 2016. godine                         Stvarateljima/Imateljima gradiva     PREDMET: [...]

  • 1Image1

Arhivalija mjeseca

Vijest o primirju Kraljevine Italije sa Saveznicima u novinama  Il Popolo di Spalato (9. rujna 1943.)  Nakon anglo-američkog iskrcavanja na Siciliji (10. srpnja) i svrgavanja Mussolinija (25. srpnja), Italija je 3. rujna 1943. u Cassibileu [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30