­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Vjestice

—————————————————————————————————————————————–

Petak, 29. travnja 2016. čitaonica DAST-a će biti otvorena za korisnike do 12 sati

——————————————————————————————————————————————

  • SKMBT_C22416041208020_0001

Arhivalija mjeseca

HR-DAST-123 Uprava pomorstva Split (1945.-1949.), serija 1.3 opći spisi. Za arhivaliju mjeseca izdvojen je spis br.4066/45. koji sadrži prepisku i izvještaj o pomorskoj nesreći američkog broda Abbot L. Mills. Na fotografiji je prikaz standardnog obrasca [...]

  • ispit-704x454

Obavijest o pripremnom tečaju za djelatnike u pismohranama (3. i 4. svibnja 2016.)

Republika Hrvatska Državni arhiv u Splitu Glagoljaška 18 21000 Split Tel.: 021/684-636, 684-637 Fax: 021/344-206 Klasa: 612-06/16-08/ 41 Ur. broj: 2181-109- 16 – 03-01   U Splitu, 30. ožujka 2016.     Stvaratelji/Imatelji gradiva   [...]

  • Narodne novine - vodoravno_11_0_1

Javni natječaj za prijem zaposlenika

KLASA: 612-06-16-01/14 URBROJ: 2181-109-01-16-01 U Splitu, 15. ožujka 2016. „Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/16-01/0044, Urbroj: 532-06-02-02/6-16-02 od 4. ožujka 2016.. godine), članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30