Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

 


Obavijest korisnicima


 

Poštovani korisnici,

Nastavno na odluke koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 27. svibnja 2020. i 14. srpnja 2020., obavještavamo o sljedećem:

1. Za upite i zahtjeve molimo obratiti se Arhivu putem telefona 021/348-914, elektroničkom poštom administracija@das.hr ili redovnom poštom na adresu Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split.

2. Iznimno, za ispunjavanje zahtjeva, stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 10,00 do 12,00 h,  po jedan korisnik prema dogovorenom terminu. 

3. Čitaonica prima korisnike radnim danom od 9,00 do 14,00 h. Gradivo se naručuje najmanje 24 sata ranije. Zbog propisanog ograničenja broja osoba u jednoj prostoriji, treba dogovoriti vrijeme dolaska. U čitaonici istovremeno može biti 5 korisnika.

4. Ulazak u prostorije Državnog arhiva u Splitu dozvoljen je isključivo osobama sa zaštitnim maskama.

                                                                       


Novosti


 

Arhivalija mjeseca

HR-DAST-17, Kotarska oblast Split (Sresko načelstvo Split), 1919. – 1941. Sačuvano je samo 13 knjiga Sreskog načelstva Split. Uglavnom se radi o registrima radnja kojima su za rad bila potrebna posebna ovlaštenja, a [...]

Arhivalija mjeseca

Financijska straža (Finanzwache) je bila institucija koja je u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije bila zadužena da pronalazi i sprječava krijumčarenje robe i druge monopolske, trošarinske i taksene prekršaje. Fotografije prikazuju izvještaj o uhićenju Koste Čanka, kojeg [...]

Arhivalija mjeseca

U razdoblju između dva svjetska rata Split je obilježilo nekoliko pokušaja proizvodnje lijekova namijenjenih širem tržištu. Zdravka Jelaska Marijan u knjizi Grad i ljudi: Split 1918.-1941. spominje da je ljekarnik Antun Karlovac proizvodio Fitonin, ljekarski [...]

Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca  Fotografije na kojima se vidi šteta nastala za vrijeme požara u prihvatnom spremištu Državnog arhiva u Splitu (tadašnjeg naziva Historijski arhiv u Splitu) koje se nalazilo u sjeverozapadnoj (Arnirovoj) kuli Dioklecijanove [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
Utorkom i četvrtkom
10.00 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 14.00


Arhivsko gradivo za rad u čitaonici naručuje se najkasnije dan uoči najavljenog dolaska.


 Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi

Zahtjev – školovanje

Zahtjev – matični podaci

Zahtjev – katastarski podaci

Zahtjev – općenito (ostalo)

Zahtjev/obrazac za rješavanje treba sadržavati sve tražene podatke.

The Request Form must be fully completed, as it captures all the necessary information to locate a record.

Para solicitar reproducciones del material de archivo es necesario rellenar el formulario correspondiente, con todos los datos necesarios.

La richiesta (l’apposito modulo) deve essere compilata con tutti i dati necessari.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)

Skip to content