­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Vjestice

—————————————————————————————————————————————–

image description

Poštovane kolegice i kolege, arhivistice i arhivisti, djelatnice i djelatnici u pismohranama, suradnici , korisnici i prijatelji, čestitamo 9. lipnja, Međunarodni dan arhiva

(Programska knjižica za Međunarodni dan arhiva – Hrvatski arhivi u Domovinskom ratu)

image description

——————————————————————————————————————————————

  • simboli

Arhivalija mjeseca

Legenda simbola za čitanje katastarskih mapa, prilog je najstarijem sačuvanom izdanju Carskog patenta od 23. prosinca 1817. Dio je fonda HR-DAST-152, Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju.  

  • IMG_1258

Arhivalija mjeseca

Ploča na slici dio je Zbirke fono gradiva  HR DAST 627: Zbirka Damira Tončića, iznimno je vrijedna i sastoji se od 1250 šelak ploča i 307 vinil ploča. Ova ploča je jedna od najstarijih ploča [...]

  • SKMBT_C22416041208020_0001

Arhivalija mjeseca

HR-DAST-123 Uprava pomorstva Split (1945.-1949.), serija 1.3 opći spisi. Za arhivaliju mjeseca izdvojen je spis br.4066/45. koji sadrži prepisku i izvještaj o pomorskoj nesreći američkog broda Abbot L. Mills. Na fotografiji je prikaz standardnog obrasca [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30