­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti


—————————————————————————————————————————————-

 

Republika Hrvatska

Državni arhiv u Splitu

Glagoljaška 18

21000 Split

Tel.: 021/684-636, 684-637

Fax: 021/344-206

Klasa: 612-06/17-08/

Ur. broj: 2181-109- 03–17-01

 

U Splitu, 17. ožujka 2017. godine

 

 

Stvarateljima/Imateljima gradiva

 

 PREDMET: Obavijest o pripremnom tečaju za djelatnike u pismohranama- dostavlja se

 Poštovani!

Obavještavamo Vas da, Državni arhiv u Splitu, za područje svoje nadležnosti,   planira u svojim prostorijama održati  25. i 26. travnja 2017. godine, pripremni tečaj za djelatnike koji rade na poslovima uredskog poslovanja i pismohrane, kako bi se što kvalitetnije pripremili za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

 

Naime, Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima NN br.105/97 te Pravilnikom  o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN br. 93/2004, osobe koje obavljaju poslove na zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva kod stvaratelja ili imatelja tog gradiva obvezni su položiti stručni ispit za provjeru  stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u zaštiti i obradi arhivskog gradiva. 

 

Navedena obvezu polaganja stručnog ispita posebno je važna za  kategorizirane stvaratelje  arhivskoga gradiva I. i II. kategorije na području nadležnosti Državnog arhiva u Splitu,  NN br.68/2010. 

 

 

Ispitu, mogu pristupiti osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite i obrade gradiva. Ispit se polaže  pred Povjerenstvom za stručne ispite, koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Svim kandidatima, koji se prijave za tečaj, biti će osigurana i sva potrebna ispitna literatura, a sam program tečaja biti će prilagođen potrebama polaganja ispita za djelatnike u pismohranama.

 

Tečaj će Državni arhiv u Splitu održati, ukoliko se za isti prijavi najmanje 15 (petnaest)  kandidata.

Naknada za tečaj  iznosi 1100,00 kn po kandidatu,  a u to  je uključena i cijena radnih materijala za svakog kandidata.

Prijave za tečaj  primaju se najkasnije do 14. travnja 2017.godine, putem prijavnice.

Uz prijavnicu Vam dostavljamo i program tečaja.

Molimo Vas, da popunjene prijavnice dostavite u Državni arhiv u Splitu osobno, poštom ili putem e-maila,  do gore naznačenog roka.

 

Po isteku roka za prijavu kandidata, dostavit ćemo Vam potrebne podatke za uplatu naknade za tečaj.

 

Za eventualne nejasnoće kontaktirajte nas na gore navedene telefonske brojeve ili na:

1.)  mob.: 098/993 68 68, odnosno na e-mail: ivan.trogrlic@das.hr ( IVAN TROGRLIĆ)

2.)  mob.: 099/809 81 88, odnosno na e-mail: maja@das.hr ( MAJA KOVAČEVIĆ KUZMANIĆ)

 

S  poštovanjem!

 PO OVLAŠTENJU RAVNATELJICE:

Voditelj odjela za zaštitu arh. i reg. gradiva izvan Arhiva

Ivan Trogrlić, str.spec.jav.uprave

 

 

——————————————————————————————————————————————

Arhivalija mjeseca

Spis je dio arhivskog fonda HR-DAST-10 LUČKA KAPETANIJA Omiš 1918./1943. (serija 2.1. opći urudžbeni spisi, spisa broja 734 od 16. lipnja 1941.) Velika župa Cetina bila je jedna od 22 velike župe (upravno-teritorijalne jedinice) koje [...]

  • Karneval_1933_2

Arhivalija mjeseca

  Dva dopisa upućena Urbanističkom zavodu-Split od strane Odbora za organiziranje karnevala "Ćuvitari" i Turističkog saveza općine Split, povodom obnavljanja tradicionalnih karnevalskih priredbi. Dopisi su izdvojeni iz fonda HR-DAST-119 URBANISTIČKI ZAVOD-SPLIT.

  • vidovic-2

Arhivalija mjeseca

Emanuel Vidović (Split, 24.12.1870. - Split, 1.6.1953.) je poznati hrvatski slikar s konca XIX. i početaka XX. st. Usavršavao se u Italiji. Od 1898. g. bio je srednjoškolski profesor u Splitu te iz tog perida [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30