­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Vjestice

—————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————

  • IMG_0853

Arhivalija mjeseca

HR-DAST-152,  Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju, k.o. Split, detaljni list XIV, mjerilo 1:2880, 1831.g. Dekretom 1817. godine austrijski car Franjo I naredio je prvu sustavnu izmjeru teritorija tadašnje carevine, u sklopu koje je bila [...]

  • josip_bepo_karaman_large

Arhivalija mjeseca

Kopija tri sačuvana kratkometražna dokumentarna filma Josipa Bepa Karamana, prvog hrvatskog snimatelja, pohranjena je u DAST-u, kao dio filmske zbirke Marjan filma HR DAST 85,  evidentirana je pod serijskom brojem 165. Duško Kečkemet je smontirao sva [...]

  • Narodne novine - vodoravno_11_0_1

Javni natječaj za prijem zaposlenika (25.11. – 3.12.2015.)

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/15-01/1411, Urbroj: 532-06-02-01/2-15-02 od 11. studenoga 2015. godine), članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30