­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

_____________________________________________________________________________________

  • secretary

NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI

KLASA: 612-06/18-01/22 URBROJ: 2181-109-01-18-01 U Splitu, 9. travnja 2018. Na temelju: Odluke Vlade Republike Hrvatske ( NN 70/2016 čl. II.) , čl. 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, čl. 24. TKU za službenike i namještenike [...]

  • 1

Arhivalija mjeseca

Okružnica Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije iz travnja 1934. godine u kojoj se Prosvetnom odeljenju Kraljevske Banske uprave u Splitu naglašava iznimna važnost proslave Dana trezvenosti (29.4. - 13.5.) za popularizaciju trezvenosti kod stanovništva i to [...]

  • icarushr_500x500

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija LIVE!!

Program konferencije 4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj(pdf)

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi (PDF)

Zahtjev – školovanje (PDF)

Zahtjev – matični podaci (PDF)

Zahtjev – katastarski podaci (PDF)

Zahtjev – općenito (ostalo) (PDF)

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)