Pretraga Arhiva mapa
za Istru i Dalmaciju

popis općina i mjesta
NASLOVNICA | O ARHIVU | DJELATNOST ARHIVA - Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru

Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru

Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju ima veliku važnost za proučavanje povijesti Dalmacije i Istre u 19. i 20. st. Oporezivanje prihoda sa zemljišta razlikovalo se u pojedinim pokrajinama Austro Ugarske Monarhije, stoga je carskim ukazom iz 1817. naređena izmjera i klasiranje zemljišta radi jedinstvenoga oporezivanja.

Izmjera je završena 1838. Elaborati triangulacije s izvornim katastarskim planovima bili su pohranjeni u središnjem arhivu u Beču. U Zadru, tadašnjem administrativnom sredštu Dalmacije, pri Direkciji za katastarske izmjere osnovan je Arhiv mapa u kojem su se čuvali preslici planova i dijelovi katastarskih operata.

Godine 1923. i 1924. preneseni su iz Zadra u Split katastarski operati koji su se odnosili na područje Dalmacije, osim onih za Zadar i Lastovo. U Splitu je osnovan Arhiv mapa za Dalmaciju koji je bio pohranjen kod Financijske direkcije. Arhiv je nakon rata 1945. bio u sastavu Geodetske uprave Republike Hrvatske i tada su iz Beča vraćeni svi izvorni planovi i elaborati obračuna triangulacije pa je tako upotpunjen postojeći materijal prve izmjere. Godine 1954. Arhiv mapa u Splitu dobio je dio dokumentacije prve službene izmjere hrvatskoga dijela Istre i od tada se naziva Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju.Od 1. listopada 1982. do danas nalazi se u sklopu Državnoga arhiva u Splitu. U dokumentaciji toga Arhiva nalaze se svjedočanstva o granicama Hrvatske u Istri prema Sloveniji, prema Bosni i Hercegovini te na Prevlaci prema Crnoj Gori.
Na katastarskim planovima pojedinih općina živim su bojama topografskim znakovima označeni mnogi povijesni lokaliteti. Na mapama su prikazane crkvice, dvorci, tvrđave, obrambene utvrde i tlocrti iz kojih se može pratiti urbanistički razvoj pojedinih mjesta kao npr. Pazina, Rovinja, Pule, Zadra, Šibenika, Splita, Korčule, Dubrovnika.
Upisani su nazivi planina, dolina, mora, jezera, rijeka i potoka, ucrtane su ceste, putovi, prometnice. Slikovito su prikazane razne kulture zemljišta. Pored katastarskih planova, za svaku katastarsku općinu izraženi su i pisani elaborati: Upisnik čestica zemalja i Upisnik čestica zgrada.

U Upisniku čestica zemalja navedena su imena vlasnika, vrste kultura i površine terena, a u Upisniku čestica zgrada, uz imena vlasnika i njihova zanimanja, navedena su mjesta stanovanja i opisi zgrada s naznakom prostorija i katova. Važni su gospodarski opisi i procjene prihoda svake katastarske općine. U gospodarskim opisima je detaljno prikazan zemljopisni položaj općine, opis terena s ukupnom površinom obrađenog i neobrađenog zemljišta, klimatske prilike, statistike stanovništva s imenima i prezimenima, veličina kućanstava i dr.

Arhiv čuva dukumentaciju geodetske izmjere i obnove katastra zemljišta nastala nakon 1945., što je važno u djelatnosti općinskih organa uprave, sudstva i drugih korisnika. Arhiv posjeduje stručne knjige i časopise, zatim geodetski pribor starije konstrukcije kao npr. teodolite. Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju je vjeran pokazatelj
180-godišnjega geodetskog rada i razvoja geodetske struke u Istri i Dalmaciji.