Plan nabave za 2016. godinu (PDF)

Procedura stvaranja ugovorenih obveza (DOCX)

Procedura zaprimanja računa, njihovih provjera i pravovremenog plaćanja (DOCX)

Odluka o proceduri naplate prihoda (DOCX)

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (DOCX)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09)  (PDF)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)  (PDF)

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02) (PDF)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07) (PDF)

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) (PDF)

Regulations for the Use of Archive (NN 67/99) (PDF)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 65/04) (PDF)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) (PDF)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) (PDF)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) (PDF)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) (PDF)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10) (PDF)