Javni poziv za prijam pripravnika

Javni poziv za prijam pripravnika

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Splitu (dalje: Arhiv), sukladno Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2020. (Tablica 1.) i odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAST-a, ravnateljica Arhiva raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam pripravnika (m/ž)

1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno
vrijeme u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva,

2. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno
vrijeme u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove

Javni poziv za prijam pripravnika DAST (pdf)

 

 

13. studenoga 2020.|
Skip to content