Javni poziv za prijem polaznika/polaznica za zapošljavanje pripravnika

Javni poziv za prijem polaznika/polaznica za zapošljavanje pripravnika

Javni poziv za prijem polaznika/polaznica za zapošljavanje pripravnika/pripravnica: arhivisti/arhivistice, arhivski tehničari/tehničarke (klikni za puni tekst, pdf format)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

23. studenoga 2018.|
Skip to content