Kontakt

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax:  021/344-206

Prijem stranaka:  8.30 – 12.00
Radno vrijeme čitaonice:  9.00 – 15.00

 

Molimo vas da sve vaše zahtjeve, upite i zamolbe uputite na službenu e-mail adresu Državnog arhiva u Splitu:

administracija@das.hr