Čitaonica

Arhivsko i knjižno gradivo Državnog arhiva u Splitu može se koristiti samo u čitaonici arhiva.

Čitaonica arhiva otvorena je svakim radnim danom osim subote od 9 do 15  sati.

U čitaonici arhiva daju se usmene i pismene obavijesti o arhivskom gradivu te podnose zahtjevi za korištenje arhivskoga  gradiva. Korisnicima stoje na raspolaganju obavijesna pomagala arhivskih fondova i zbirki koja sadrže relevantne podatke o arhivskom gradivu.

Kontakt:

tel. 021/684-954