Financijski izvještaji

 

Financijski izvještaj 2014. (xls)

Financijski izvještaj 2015. (xls)

Financijski izvještaj 2016. (xls)

Plan nabave za 2017. (pdf)

Izvještaji o radu Državnog arhiva u Splitu

 

Izvještaj o radu Državnog arhiva u Splitu za 2014. (pdf)

Izvještaj o radu Državnog arhiva u Splitu za 2015. (pdf)

Izvještaj o radu Državnog arhiva u Splitu za 2016. (pdf)

Programi rada Državnog arhiva u Splitu

 

Program rada Državnog arhiva u Splitu za 2015. (pdf)

Program rada Državnog arhiva u Splitu za 2016. (pdf)

Program rada Državnog arhiva u Splitu za 2017. (pdf)

Program rada Državnog arhiva u Splitu za 2018. (pdf)

Strateški planovi Državnog arhiva u Splitu

Strateški plan 2018.-2020.(docx)

 Izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.(pdf)