Obavijesna pomagala izvan Arhiva

Broj
Naziv arhivskog fonda/zbirkeRaspon godina
gradiva
Država,
mjesto,
ustanova
1POPIS ARHIVA PUSTINJE BLACA16.-20. st.Blaca Brač
Muzej Pustinja Blaca
2POPIS DEKANATSKO – NADŽUPSKOG ARHIVA U OMIŠU1801.-1966.Omiš
Župni ured
3POPIS ARHIVA MAKARSKE BISKUPIJE1778.-1885.Split
Nadbiskupski arhiv
4POPIS ARHIVA ŽUPE I BRATOVŠTINE U KAŠTEL SUĆURCU1801.-1864.Kaštel Sućurac
Župni ured
5POPIS KANONSKIH KNJIGA IMOTSKE PRAVOSLAVNE PAROHIJE1869.-1949.
6POPIS ARHIVA ŽUPE U VRGORCU1703.-1928.Vrgorac
Župni ured
7POPIS ARHIVA CRKOVINARSTVA I BRATOVŠTINE ŽUPE U KAŠTEL GOMILICIKaštel Gomilica
Župni ured
8Opisi rukopisnih ostavština obitelji Vusio – Bol, Dujmović – Supetar, Babić – Bol, Carev – Kaštel Gomilica.
9Prijepis popisa uglednih splitskih prezimena iz 1784; autor Petar Bogetić (1718-1784) hrvatski arheolog i povjesničar.
10POPIS ARHIVA ŽUPE METKOVIĆ1735.-1962.Metković
Župni ured
11ARHIVSKO GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA PODRUČJE SREDNJE DALMACIJE1409.-1790.Zadar
Znanstvena knjižnica
12POPIS ARHIVA ŽUPE KLIS1672.-1950.Klis
Župni ured
13POPIS ARHIVA FRANJEVAČKE GIMNAZIJE U SINJU1838.-1918.Sinj
Franjevački samostan
14POPIS ARHIVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ZAOSTROGU1468.-1911.Zaostrog
Franjevački samostan
15POPIS ARHIVA KAPTOLA KATEDRALNE CRKVE U SPLITU I
POPIS ARHIVA KAPTOLA KATEDRALNE CRKVE U SPLITU II
1428.-1966.

1078.-1649.
Split
Arhiv Prvostolnog kaptola Split
16POPIS ARHIVA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA U BOLU1430.-1909.Bol Brač
Dominikanski samostan
17POPIS ARHIVA FRANJEVAČKE PROVINCIJE DOBRI U SPLITU1696.-1906.Split
Franjevački samostan Dobri
18POPIS ARHIVA TROGIRSKE OPĆINE1312.-1797.Zadar
DAZD
19POPIS ARHIVA ŽUPE KAŠTEL LUKŠIĆ1612.-1962.Kaštel Lukšić
Župni ured
20POPIS ARHIVA ŽUPE SREDNJE SELO1821.-1956.Srednje Selo Šolta Župni ured
21POPIS ARHIVA ŽUPE DONJE SELO1713.-1957.Donje Selo
Šolta Župni ured
22POPIS ARHIVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U SUMARTINU1748.-1937.Sumartin Brač
Franjevački samostan
23POPIS PERGAMENA ŽUPNOG UREDA NA BRAČU1349.-1725.
24POPIS ARHIVA ŽUPE VIS1587.-1850.Vis
Župni ured
25POPIS ARHIVA (necjelovit) SAMOSTANA SV. JERONIMA NA PRIROVU VIS1520.-1932.Vis
Franjevački samostan na Prirovu
26POPIS RUKOPISNE OSTAVŠTINE ANDRIJE CICCARELLIJA1420.-1820.Pučišća Brač
Župni ured
27POPIS ARHIVA ŽUPE KOSTANJE1727.-1969.Kostanje
Župni ured
28POPIS ARHIVA BRATOVŠTINE I CRKVE SV. DUHA U SPLITU1504.-1894.Split
29Prijevodi 12 turskih dokumenata u vlasništvu Jele Matovac iz Doca Donjeg, Poljica.
30Popis arhivske zbirke obitelji Roguljić
31POPIS ARHIVA ŽUPE KOMIŽA1600.-1960.Komiža
Župni ured
32POPIS ARHIVSKIH FONDOVA SPLITSKE PROVENIJENCIJE U DAZDuZadar
DAZD
33POPIS ARHIVA OPĆINE OMIŠ1520.-1812.Zadar
DAZD
34POPIS ARHIVA ŽUPE MASLINICA1725.-1913.Maslinica. Šolta
Župni ured
35POPIS ARHIVA ŽUPE KAŠTEL STARI1627.-1962.Kaštel Stari
Župni ured
36POPIS ARHIVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U POLJUDU, SPLIT1432.-1957.Split
Franjevački samostan u Poljudu
37POPIS ARHIVA ŽUPE VRANJIC1800.-1970.Vranjic
Župni ured
38POPIS ARHIVA ŽUPE TUČEPI1885.-1958.Tučepi
Župni ured
39POPIS ARHIVA ŽUPE SINJ1750.-1970.Sinj
Župni ured
40POPIS ARHIVA ŽUPE DOBRANJE1827.-1961.Dobranje
Župni ured
41POPIS ARHIVA ŽUPE VID1818.-1959.Vid
Župni ured
42POPIS ARHIVA ŽUPE ZADVARJE1837.-1931.Zadvarje
Župni ured
43POPIS ARHIVA ŽUPE PODGRAĐE1775.-1953.Podgrađe
Župni ured
44POPIS ARHIVA OBITELJI FANFOGNAZadar
DAZD
45POPIS ARHIVA ŽUPE OPUZEN1707.-1954.Opuzen
Župni ured
46POPIS ARHIVA ŽUPE GROHOTE1561.-1971.Grohote Šolta
Župni ured
47Kopije popisa arhivskog gradiva iz venecijanskog arhiva koja se odnosi na područje bivše države Jugoslavije.
Odabrao Jovan Tomić,(1869-1932), srpski povjesničar i akademik.
Venecija
Državni arhiv
48POPIS ARHIVSKOG GRADIVA SPLITSKE PROVENIJENCIJE15.-20. st.Split
Gradska knjižnica
49POPIS ARHIVA SAMOSTANA KLARISA U SPLITU1696.-1970.Split
Samostan sv.Klare
50POPIS ARHIVSKOG GRASIVA U ARHEOLOŠKOM MUZEJU15.-20. st.Split
Arheološki muzej
51POPIS ARHIVSKOG GRADIVA U MUZEJU GRADA SPLITA17.-20. st.Split
Muzej grada Splita
52POPIS ARHIVA ŽUPE STOLNE SRKVE U SPLITU19.-20. st.Split
Župni ured Stolne crkve u Splitu
53POPIS ARHIVA SPLITSKE NADBISKUPIJE12.-19. st.Split
Nadbiskupski arhiv Split
54POPIS PUBLIKACIJA O ANDRIJI KAČIĆ MIOŠIĆUZaostrog
Franjevački samostan
55POPIS STARIJEG ARHIVSKOG GRADIVA SPLITSKE PROVENIJENCIJE11.-18.st.Zagreb
HDA,
Sveučilišna knjižnica,
HAZU.
56POPIS DIJELA ARHIVA TROGIRSKE BISKUPIJE 13.-19.st.Split
Nadbiskupski arhiv Split
57Popis arhiva Zbornog kaptola u Trogiru.11.-19.st.
58Popis starijeg arhivskog gradiva u župnim uredima na području Trogira.17.-20.st.
59Opis ostavštine plemićke obitelji Pavla Gutunića iz Dola na Braču.19.st
60POPIS ARHIVA ŽUPE TUGARE1790.-1967.Tugare
Župni ured
61POPIS ARHIVA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA U SPLITU1271.-1784.Split
Dominikanski samostan
62POPIS ARHIVA ŽUPNOG UREDA SV.PETAR U SPLITU19.-20. st.Split
Župni ured
sv. Petra
63Prijepis matrikula bratovštine Sv. Jeronima u župnoj crkvi Sv. Križa u Splitu.Split
64Popis arhivske građe bračke provenijencije koje se nalazi u DAZD-u.
Odabrao Andro Jutronić.
16.-19. stZadar
DAZD
65SUMARNI INVENTAR ZBIRKE FANFOGNA-GARAGNIN (HR HDA 713)
Izradio: Josip Kolanović 1980.
1245.-1807.Zagreb
HDA
66POPIS ARHIVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U SINJU16.-20. st.Sinj
Franjevački samostan
67Vodič kroz fondove i zbirke bivšeg Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije u Splitu.
Izradio: Vladimir Sabolić
68Popis obiteljskih fondova u Hrvatskoj (razni imatelji).
69INVENTAR ARHIVA STARE SPLITSKE OPĆINE
Izradila: Danica Božić Bužančić 1969.
Split: DAST, Muzej grada, Znanstvena knjižnica, Arheološki muzej
Zadar: DAZD
Zagreb: HAZU
70POPISI ARHIVSKOG GRADIVA KOJE SE ODNOSI NA JUGOSLAVIJU1931.-1945.Italija Rim
Arhiv ministarstva vanjskih poslova
71POPISI ARHIVSKOG GRADIVA TALIJANSKIH DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTVA U BERLINU I BONU1862.-1943.Italija Rim
Arhiv ministarstva vanjskih poslova
72POPISI ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE ODNOSI NA JUGOSLAVIJU 1918.-1936.Italija Rim
Državni arhiv
73POPIS ARHIVSKOG GRADIVA IZ FONDA: CATASTO FRANCESCINO ZA PODRUČJE ISTRE
Izradila: Mirela Slukan 1998.
1818.-1840.Italija Trst
Državni arhiv
74ZBIRKA ISPRAVA ARHIVA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA U SPLITU
Priredio Fr.Petar Marija Radelj 1998.
Split
Dominikanski samostan u Splitu
75POPIS BISKUPSKOG ARHIVA U HVARU
Izradio: Joško Kovačić 1999.
16.-20. st.Hvar
Arhiv Hvarske biskupije
76SUMARNI INVENTAR FONDA OBITELJI BOGLIĆ-BOŽIĆ U HVARU
Izradio: Joško Kovačić 1998.
15.-20.st.Hvar
Muzej hvarske baštine
77SUMARNI INVENTAR ARHIVA ŽUPE STARI GRAD
Izradio: Joško Kovačić 2005.
Stari Grad
Župni ured
78SUMARNI INVENTAR OSOBNOG ARHIVSKOG FONDA VUČETIĆ
( HR DAZD-376)
Izradio: Serđo Dokoza
15.-20.stZadar
DAZD
79SUMARNI INVENTAR FONDA GRAĐEVINSKI SPISI OPĆINE HVAR
Izradio: Joško Kovačić 2004.
1925.-1955.Hvar
Muzej hvarske baštine
80POPIS ARHIVA OBITELJI RADOVANOVIĆ IZ GDINJA
Izradio: Joško Kovačić 2001.
19.-20. stHvar
Muzej hvarske baštine
81REINVENTARIZIRANJE KAPTOLSKOG ARHIVA U HVARU
Izradio: Joško Kovačić 2001.
Hvar
Kaptolski arhiv
82POPIS ZBIRKE OPORUKA
Izradio: Joško Kovačić 2002.
18.-19.stHvar
Muzej hvarske baštine
83POPIS OSOBNOG ARHIVA ĐINA NOVAKA
Izradio: Joško Kovačić 2002.
19.-20.st.Hvar
Muzej hvarske baštine
84SUMARNI INVENTAR ARHIVA ŽUPNOG UREDA ŠKRIP
Izradio: Joško Kovačić 2003.
1573.-1977.
85SUMARNI INVENTAR FONDA OBITELJI ŠEPERICA VELO GRABLJE
Izradio: Joško Kovačić 2004.
17.-20. stHvar
Privatno vlasništvo Andre Šeperice,Nikole
86SUMARNI INVENTAR OSOBNOG FONDA STANKA MACHIEDO
Izradio: Joško Kovačić 2004
1950.-1978.Hvar
Muzej hvarske baštine
87POPIS ARHIVA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA U STAROM GRADU
Izradio Joško Kovačić 2001.
15.-20.stStari Grad
Dominikanski samostan
88SUMARNI INVENTAR ZBIRKE PLAKATA MUZEJA HVARSKE BAŠTINE
Izradio: Joško Kovačić 2005.
1957.-1997.Hvar
Muzej hvarske baštine
89ANALITIČKI INVENTAR „ACTA PHARENSIA“ – HVARSKE PERGAMENE ZBIRKE STJEPČEVIĆ
Autor: Joško Kovačić
1384. -1767.Zagreb
Arhiv HAZU
90ARHIVSKI POPIS FONDA LUČKO OTPRAVNIŠTVO OPUZEN
Izradila: Gordana Tvrdić 2005.
1864. -1929.Metković
Sabirni arhivski centar
91ARHIVSKI POPIS FONDA LUČKO OTPRAVNIŠTVO NEUM
Izradila: Gordana Tvrdić 2005.
1879.-1941.Metković
Sabirni arhivski centar
92ARHIVSKI POPIS FONDA LUČKA KAPETANIJA METKOVIĆ
Izradila: Gordana Tvrdić 2005.
1879.-1948.Metković
Sabirni arhivski centar
93ARHIVSKI POPIS FONDA NERETVANSKO GRAĐEVNO POVJERENSTVO OPUZEN Izradila: Gordana Tvrdić 20051889.-1944.Metković
Sabirni arhivski centar
94SUMARNI INVENTAR OSOBNOG ARHIVA IVO KASANDRIĆ (HRDAZD 369)
Izradio: Joško Kovačić 2007.
1315.-1876.Zadar
DAZD
95SUMARNI INVENTAR FONDA BANOVINA HRVATSKA ODJEL ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU
(HR HDA-165)
Izradila: Mirjana Pavković 1999.
1939.-1941.Zagreb
HDA
96SUMARNI INVENTAR FONDA BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE ODJEL ZA PROSVJETU (HR HDA 159)
Autor: Diana Mikšić 2001.
1939.-1941.Zagreb
HDA
97SUMARNI INVENTAR ARHIVA ŽUPNOG UREDA U HVARU
Izradio: Joško Kovačić 2009.
13.-21.stHvar
Župni ured sv. Stjepana I
98RAŠČLAMBA I OPIS STVARATELJA/IMATELA TE NJEGOVE GRAĐE: ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU 1820.
Izradila: Maja Kovačević 2008.
Split
Arheološki muzej u Splitu
99SUMARNI INVENTAR FONDA OBITELJI TOMIČIĆ VELO GRABLJE
Izradio: Joško Kovačić
1760.-1964.Hvar
Privatno vlasništvo Ivice Tomičića, Jurja
100SUMARNI INVENTAR OSOBOG FONDA JOSIP KIRIGIN
Izradio: Joško Kovačić 2012.
1916.-1994.Hvar
Privatno vlasništvo nasljednika
101ZBIRKA FOTOGRAFIJA MARINA DOMANČIĆA
Izradio: Joško Kovačić 2012.
20.stHvar
Muzej kulturne baštine
102ANALITIČKI INVENTAR MATIČNIH KNJIGA
(HR DAZD 378)
Izradili: Ivan Fantina i Ante Strgačić 2006.
16.-20.st.Zadar
DAZD
103SUMARNI INVENTAR KRALJEVSKA
PODDELEGACIJA VLADE U SPLITU (HR DAZD 110)
Izradila: Tamara Šarić-Šušak 2005.
1812.-1816.Zadar
DAZD