Odluka o poništavanju natječaja

Odluka o poništavanju natječaja

Temeljem članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, i izvještaja Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijem zaposlenika: ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI, 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu) u trajanju od tri (3) mjeseca ( KLASA: 612-06-18-01/22, URBROJ: 2181-109-01-18-04 od 25. travnja 2018. ), ravnateljica Državnog arhiva u Splitu donosi:

O D L U K U  O
PONIŠTAVANJU NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za prijem zaposlenika: ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI, 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu) u trajanju od tri (3) mjeseca,objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11. travnja 2018., Zavodu za za zapošljavanje Split, 11. travnja 2018., te na internetskim stranicama Državnog arhiva u Splitu.

Ravnateljica DASt-a

Marina Grgičević, prof.

4. svibnja 2018.|