­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

  • vidovic-2

Arhivalija mjeseca

Emanuel Vidović (Split, 24.12.1870. - Split, 1.6.1953.) je poznati hrvatski slikar s konca XIX. i početaka XX. st. Usavršavao se u Italiji. Od 1898. g. bio je srednjoškolski profesor u Splitu te iz tog perida [...]

  • Dr. Ivo Tartaglia

Arhivalija mjeseca

( na slici je 32. gradonačelnik Splita i ban Primorske banovine Dr. Ivo Tartaglia )   Zapisnik sjednica dioničara Pučke štedionice, kasnije Pučke Trgovinske banke. Za arhivaliju mjeseca odabran je zapisnik 17.  glavne izvanredne skuštine, na [...]

  • archivist

Obavijest o pripremnom tečaju za djelatnike u pismohranama (11. i 12. listopada 2016.)

Republika Hrvatska Državni arhiv u Splitu Glagoljaška 18 21000 Split Tel.: 021/684-636, 684-637 Fax: 021/344-206 Klasa: 612-06/16-08/69 Ur. broj: 2181-109- 16 – 03-01 U Splitu, 08. rujna 2016. godine                         Stvarateljima/Imateljima gradiva     PREDMET: [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30