­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

_____________________________________________________________________________________

ICARUS

Program konferencije (pdf)

ICARUS1

 

______________________________________________________________________________________

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR U DRŽAVNOM ARHIVU U SPLITU

KLASA: 612-06/18-01/13 URBROJ: 2181-109-01-18-01 U Splitu, 2. ožujka 2018. OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR U DRŽAVNOM ARHIVU U SPLITU Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva [...]

  • 2

Arhivalija mjeseca

  U Splitu je od 1903 do 1940. Pod nazivom SPLIT anonimno društvo za cement d.d. Split-Solin Vranjic djelovala tvornica cementa. O veličini i značaju ove industrije govori nam i sačuvani promidžbeni materijal tj. službeno [...]

  • 1

Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto DOMAR

    KLASA: 612-06/18-01/07 URBROJ: 2181-109-01-18-01 U Splitu, 14. veljače 2018.   Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske ( Klasa: 112-01/18-01/0166, Urbroj: 532-060202/3-18-02 ) od 30. siječnja 2018., čl. 24. Statuta Državnog arhiva [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi (PDF)

Zahtjev – školovanje (PDF)

Zahtjev – matični podaci (PDF)

Zahtjev – katastarski podaci (PDF)

Zahtjev – općenito (ostalo) (PDF)

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)