Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

Arhivalija mjeseca

Okružnica Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije iz travnja 1934. godine u kojoj se Prosvetnom odeljenju Kraljevske Banske uprave u Splitu naglašava iznimna važnost proslave Dana trezvenosti (29.4. - 13.5.) za popularizaciju trezvenosti kod stanovništva i to [...]

Arhivalija mjeseca

  U Splitu je od 1903 do 1940. Pod nazivom SPLIT anonimno društvo za cement d.d. Split-Solin Vranjic djelovala tvornica cementa. O veličini i značaju ove industrije govori nam i sačuvani promidžbeni materijal tj. službeno [...]

Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto DOMAR

    KLASA: 612-06/18-01/07 URBROJ: 2181-109-01-18-01 U Splitu, 14. veljače 2018.   Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske ( Klasa: 112-01/18-01/0166, Urbroj: 532-060202/3-18-02 ) od 30. siječnja 2018., čl. 24. Statuta Državnog arhiva [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)