­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>


Novosti

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

  • 1.

Arhivalija mjeseca

Plovidbena dozvola za ribarski brod, gajetu, imena Sveta Nedjelja vlasnika Martinis Frane iz Komiže. Dozvola je izdana u Splitu 11. rujna 1851. i vlasniku daje pravo plovidbe na području tadašnjeg Austrijskog Carstva. Arhivalija se nalazi [...]

  • Bolnica Firule

Arhivalija mjeseca

Mapa Bolnice Firule dio je povjerljivog spisa (ur. broj 2/49), poslanog kao odgovor na strogo povjerljivi dopis (ur. broj 18/49), koji nije sačuvan. Povjerljivi spis dio je fonda HR-DAST-119 URBANISTIČKI ZAVOD DALMACIJE - SPLIT, trenutno u [...]

  • arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

Talijanski kralj Viktor Emanuel III. preuzima zapovjedništvo nad vojskom i postavlja maršala Pietra Badoglia za predsjednika vlade U svibnju 1943. godine Saveznici su istjerali njemačke i talijanske snage iz sjeverne Afrike te se 10. srpnja [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
8.30 – 15.30

Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi (PDF)

Zahtjev – školovanje (PDF)

Zahtjev – matični podaci (PDF)

Zahtjev – katastarski podaci (PDF)

Zahtjev – općenito (ostalo) (PDF)

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)