Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti


 

Arhivalija mjeseca

  Naslovnica osobnog dosjea s fotografijom Olge Petrović učiteljice veština na Državnoj ženskoj realnoj gimnaziji u Splitu. Iz sadržaja dosjea saznajemo da se Olga u svojoj 31. godini, 22. prosinca 1933., udala u crkvi Sv.Petra [...]

Arhivalija mjeseca

  Prvi spis je dopis Trgovačke i obrtničke komore u Splitu iz siječnja 1924. godine u kojem se od gospodina Kamila Tončića, inšpektora obrtničkih škola u Splitu, prema preporuci saveznog Ministarstva trgovine i industrije traži [...]

Javni poziv za prijem polaznika/polaznica za zapošljavanje pripravnika

Javni poziv za prijem polaznika/polaznica za zapošljavanje pripravnika/pripravnica: arhivisti/arhivistice, arhivski tehničari/tehničarke (klikni za puni tekst, pdf format)   Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)