Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

Arhivalija mjeseca

Pozivnica za svečanost otkrivanja spomenika fra Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj […]

Juuu-huuu, praznici su!

Državni arhiv u Splitu Ulica glagoljaša 18 KLASA: 612-06-17-01/68 URBROJ: 2181-109-01-17-01 Split U Splitu, 17. studenoga 2017. Tel. 021/ 348-914 Državni arhiv u Splitu se uključuje u program akcije „Juuu-huuu, praznici su!“ Za vrijeme zimskih [...]

Arhivalija mjeseca

200 godina Carskog patenta 23. prosinca 1817. austrijski car Franjo I. izdaje Patent o uvođenju stabilnog katastra. Naređena je katastarska izmjera za sve austrijske zemlje, pa tako i za tadašnju provinciju Dalmaciju. U Uputi o [...]

Arhivalija mjeseca

9 crno-bijelih fotografija Splita 1958.g. na kojima su prikazana razna prijevozna sredstva na splitskim ulicama. Osim što je zanimljivo vidjeti prijevozna sredstva na fotografijama možemo vidjeti i Split 1958., posebno je zanimljivo vidjeti [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)