Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

 

Novosti


 

Arhivalija mjeseca

        Ivo Tijardović (Split, 1895. - Zagreb, 1976.) bio je poznati hrvatski skladatelj, literat i slikar. Skladateljski se oslanja na folklor i nacionalni glazbeni izraz, posebice Dalmacije. Skladao je osam [...]

Odluka o poništavanju natječaja

Temeljem članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, i izvještaja Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijem zaposlenika: ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI, 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, (zamjena za [...]

Arhivalija mjeseca

  Mapa prikazuje plan regulacije dijela kvarta Visoka uz Velebitsku i Poljičku ulicu, kako je bio zamišljen 1978. godine. Mapa je dio serije 2.5.1. Odjel za urbanističko projektiranje,podloge i matrice, fonda HR-DAST-119 URBANISTIČKI ZAVOD DALMACIJE [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)