­

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

Novosti

_____________________________________________________________________________________

ICARUS

Program konferencije (pdf)

ICARUS1

 

______________________________________________________________________________________

  • Pozivnica - 1. dio

Arhivalija mjeseca

Pozivnica za svečanost otkrivanja spomenika fra Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj […]

  • 2017_12_15_JuuHuu

Juuu-huuu, praznici su!

Državni arhiv u Splitu Ulica glagoljaša 18 KLASA: 612-06-17-01/68 URBROJ: 2181-109-01-17-01 Split U Splitu, 17. studenoga 2017. Tel. 021/ 348-914 Državni arhiv u Splitu se uključuje u program akcije „Juuu-huuu, praznici su!“ Za vrijeme zimskih [...]

  • 1

Arhivalija mjeseca

200 godina Carskog patenta 23. prosinca 1817. austrijski car Franjo I. izdaje Patent o uvođenju stabilnog katastra. Naređena je katastarska izmjera za sve austrijske zemlje, pa tako i za tadašnju provinciju Dalmaciju. U Uputi o [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax: 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:
8.30 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 15.00

Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi (PDF)

Zahtjev – školovanje (PDF)

Zahtjev – matični podaci (PDF)

Zahtjev – katastarski podaci (PDF)

Zahtjev – općenito (ostalo) (PDF)

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)