Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

 


Poštovani korisnici,

Prema Uputama o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske, slijedi uputa za rad:

1. Za upite i zahtjeve molimo obratiti se Arhivu putem telefona 021/348-914, elektroničkom poštom das@das.hr ili redovnom poštom na adresu Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split.

2. Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 10,00 do 12,00 sati, po jedan korisnik prema dogovorenom terminu.

3. Čitaonica prima korisnike ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 14,00 sati. Gradivo se naručuje najmanje 24 sata ranije. Zbog propisanog ograničenja broja osoba u jednoj prostoriji, treba dogovoriti vrijeme dolaska. U čitaonici istovremeno može biti 5 korisnika.

4. Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. u prostorije Državnog arhiva u Splitu mogu ući samo osobe koje, uz predočenje identifikacijske isprave, posjeduju jedan od sljedećih dokumenata:

-Potvrdu o cijepljenju protiv bolesti COVID 19 (putem aplikacije GO COVID 19 ili u papirnatom obliku s QR kodom)

-Potvrdu o preboljenju bolesti COVID 19 izdanu od liječnika opće prakse (ne starije od 12 mjeseci od datuma preboljenja)

-Negativan test na COVID 19 (brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR test ne stariji od 72 sata).

5.Molimo sve korisnike da se pridržavaju mjera i zahvaljujemo na suradnji.

6.Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21000 Split

Telefon: 021 401 111

Pripravnost-hitne intervencije 15:30-7:30 sati

Epidemiolog: 091 151 2003

                                                           


Novosti


 


 


 

 

Predstavljamo novi arhivski časopis Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, osnovan kao zajednički godišnjak državnih arhiva u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. Uz tiskano izdanje, aktivna je i mrežna stranica časopisa. Pročitajte više na poveznici www.vda.hr.


 

Arhivalija mjeseca

Čehoslovačka delegacija pored crkvice sv. Nikole na Marjanu 1926. godine 76 članova delegacije čehoslovačke Narodne skupštine na čelu s predsjednikom Donjeg doma Malypetrom 1926. godine posjetilo je Kraljevinu SHS u sklopu čega i Split 10. [...]

Arhivalija mjeseca

ŠIRENJE SPLITSKE LUKE 1900.-1901.g. Rastom prometa u drugoj polovini 19. stoljeća, bilo je neophodno širiti splitsku luku. U razdoblju od 1863.g. do 1893.g. izgrađeni su veliki lukobran i ostali lučki sadržaji, zgrada Lučke kapetanije, Gat [...]

Arhivalija mjeseca

Prvi početak rada u osnovnim školama na hrvatskom teritoriju susrećemo još tijekom 1942. Već potkraj 1943. godine, prema nepotpunim podacima na cjelokupnom oslobođenom teritoriju u Hrvatskoj, djelovala je 221 osnovna škola s 363 školska odjeljenja [...]

Arhivalija mjeseca

Prigodno, za početak nove školske godine, za arhivaliju mjeseca odabrana je početnica iz El Shatta iz 1945. godine. Početnica ima 67 stranica – izdanje Prosvjetnog odjela Centralnog odbora zbjega iz Jugoslavije, a slike u boji [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914

Fax: +385 21 344-206

e-mail: das@das.hr

Prijem stranaka:

od 1.7.2021. 

utorkom i četvrtkom 10.00 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:

od 1.7.2021. 

ponedjeljkom, srijedom i petkom 

9.00 – 14.00


Arhivsko gradivo za rad u čitaonici naručuje se najkasnije dan uoči najavljenog dolaska.


 Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi

Zahtjev – školovanje

Zahtjev – matični podaci

Zahtjev – katastarski podaci

Zahtjev – općenito (ostalo)

Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koju se osobni podatci odnose

Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koju se osobni podatci odnose (pdf)

 

Zahtjev/obrazac za rješavanje treba sadržavati sve tražene podatke.

The Request Form must be fully completed, as it captures all the necessary information to locate a record.

Para solicitar reproducciones del material de archivo es necesario rellenar el formulario correspondiente, con todos los datos necesarios.

La richiesta (l’apposito modulo) deve essere compilata con tutti i dati necessari.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)

Skip to content