Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>


      Cijenjeni korisnici, obavještavamo vas da će u utorak, 4. travnja 2023., čitaonica Državnog arhiva u Splitu biti zatvorena za redovan rad.


 

Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, broj 2/2021. Pročitajte više na poveznici www.vda.hr.


 

 

Predstavljamo novi arhivski časopis Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, osnovan kao zajednički godišnjak državnih arhiva u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. Uz tiskano izdanje, aktivna je i mrežna stranica časopisa. Pročitajte više na poveznici www.vda.hr.

Pozivno pismo_VDA_2022

Upute za autore_VDA_2022


 

 

Arhivalija mjeseca

Povodom Dana žena odabrani su crteži ženskih narodnih nošnji iz 19. stoljeća iz knjige "Dalmacija kako ju je opisao profesor doktor Frane Carrara", koju čuvamo u knjižnici Državnog arhiva u Splitu. Iz knjige su izdvojene [...]

Arhivalija mjeseca

Prije više od 45 godina, 1977. godine, počeli su radovi na izgradnji kompleksa teniskih igrališta na lokaciji Firule – Zenta za potrebe VIII mediteranskih igara 1979. Split. Kao što se vidi iz dopisa 14.9.1977. godine, [...]

Arhivalija mjeseca

60 godina Pomgradovog nebodera Pomgradov neboder najstariji je neboder u Splitu. Građen je od 1959. do 1962. godine. Izvođač je bila tvrtka Pomgrad po projektu Vuke Bombardellija iz poduzeća Arhitekt. Na ovoj snimci Lovreta i [...]

Na dan sv. Nikole

Poglavlje II iz Pravilnika i unutarnjeg postupnika Zavoda Martinis - Marchi, o načinu oblačenja djece, štićenika Zavoda. Odabrala: Marina Grgičević, arhivska savjetnica

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914

e-mail: administracija@das.hr

Prijem stranaka:

utorkom i četvrtkom

10.00 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:

ponedjeljak – petak 

8.30 – 14.30


Arhivsko gradivo za rad u čitaonici naručuje se najkasnije dan uoči najavljenog dolaska. 

 

Cjenik

Cjenik usluga Državnog arhiva u Splitu

Cjenik naknada

U slučaju žurnog rješavanja zahtjeva cijena svih usluga uvećava se za 50%, u skladu s važećim cjenikom DAST-a.


 Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi

Zahtjev – školovanje

Zahtjev – matični podaci

Zahtjev – katastarski podaci

Zahtjev – općenito (ostalo)

Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koju se osobni podatci odnose 

 

Zahtjev/obrazac za rješavanje treba sadržavati sve tražene podatke.

The Request Form must be fully completed, as it captures all the necessary information to locate a record.

Para solicitar reproducciones del material de archivo es necesario rellenar el formulario correspondiente, con todos los datos necesarios.

La richiesta (l’apposito modulo) deve essere compilata con tutti i dati necessari.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)

Skip to content