Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

Vjerojatno najstariji spis koji se čuva u Državnom arhivu u Splitu datira od 26. svibnja 1494. godine. Riječ je o dokumentu kojim Juraj, sin Petra Konjačića iz Podstrane u Primorju, priznaje dug od 9 libara i 14 solada ser Ivanu Baldasaru te 10 libara i 8 solada ser Marku pok. Ivana iz Ankone te se obvezuje da će dug podmiriti najkasnije do blagdana sv. Marije iste godine. Kao pokretni zalog vjerovnicima, Juraj daje svoj vinograd u mjestu Kotlac u Primorju, da se za isplatu duga proda i stavi na javnu dražbu, zajedno s urodom tekuće godine.

Spis je sastavljen u Splitu ispred općinskog kancelara pl. Andree Papali itd., u prisutnosti svjedoka pl. Martina de Martinisa i Stjepana Mathane mornara, stanovnika Splita.

HR-DAST-1 Splitska općina

Odabrala Vesna Rimac, viša arhivistica

5. siječnja 2024.|
Skip to content