Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

Za arhivaliju mjeseca travnja odabran je kodicil picokare Petruče iz Omiša napisan 30. 3. 1500. god. u Splitu. Tijekom razvijenog srednjeg vijeka dolazi do demokratizacije pisanja oporuka, tako da osim plemića oporuke daju zapisati i ostali društveni staleži, podjednako muškarci i žene. Tome fenomenu uzrok su bile epidemije zaraznih bolesti koje su u to vrijeme harale, a strah od iznenadne smrti bio je općeprisutan. Oporuke se nisu pisale samo u slučaju bolesti ili poodmakle dobi pojedinca, već su se sastavljale u slučaju odlaska na putovanje, koje je u ono vrijeme bilo neizvjesno.

Petruča odlazi iz Splita na hodočašće u Rim povodom jubileja. Tom prilikom sastavlja kodicil (kodicil je zadnje pismo koje osoba piše i u njemu se ne navodi nasljednik, već se nalažu zadnje upute u slučaju smrti oporučitelja).

Prvo po običaju i zakonu ostavlja 5 novčića za izgradnju splitskih zidina. Petruča je bila iznimno pobožna što svjedoči i ostavština od 100 dinara bratovštini Gospe od Zvonika, a novac je morao biti utrošen za održavanje misa svake subote u kapelici spomenute bratovštine (današnja crkva Gospe od Zvonika). Nadalje ostavlja zemljišne legate navedenoj bratovštini. Kodicil je sastavio i osobno napisao bilježnik Capogrosso u prisustvu dva svjedoka.

Fond HR-DAST-180, Zbirka oporuka, AJS-III/14b, oporuka broj 40.

Arhivaliju odabrala Samanta Samardžić, prof.

5. travnja 2024.|
Skip to content