Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 )

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12 )

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) (PDF)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)  (PDF)

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02) (PDF)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07) (PDF)

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/19) (PDF)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19 ) (PDF)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) (PDF)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) (PDF)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) (PDF)

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (pdf)

Procedura stvaranja ugovorenih obveza (DOCX)

Procedura zaprimanja računa, njihovih provjera i pravovremenog plaćanja (DOCX)

Odluka o proceduri naplate prihoda (DOCX)

 

Skip to content