Izdanja

IZDANJEGODINA IZDANJAISSN
Tisak
Online
CIJENA ( KN/EUR )
Preračunato prema tečaju 7,53450
GRAĐA I PRILOZI ZA POVIJEST DALMACIJE
( časopis Državnog arhiva u Splitu)
ISBN
Arhiv otoka Visa , Berić, Dušan, svezak 11958.50,00/6,64
Četiri priloga / Srećko Diana, Benedikta Zelić-Bućan et al. Svezak 2.1960.
Tri priloga / Ante Palavršić, Andre Jutronić, Danica Božić-Bužančić. Svezak 3.1961.
Korespondencija Mihovila Pavlinovića / Ante Palavršić, Benedikta Zelić. Svezak 4.1962.rasprodano
Izdanje Historijskog arhiva – Split, svezak 51965.50,00/6,64
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu. Svezak 6. / [Cvito Fisković, Andre Jutronić et al.]1967.
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu. Svezak 7. / [Ante Palavršić, Antun Cvitanić et al.]1969.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 8.1974.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 9.1977.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 101980.50,00/6,64
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 111990.50,00/6,64
Božić – Bužančić Zbornik , svezak 121996.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 131997.70,00/9,29
Regesta zapisnika splitskog Velikog vijeća od 1960. do 1755 . / Duplančić, Arsen, svezak 141998.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 151999.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 162000.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 172001.70,00/9,29
50. obljetnica Državnog arhiva u Splitu, svezak 182002.70,00/9,29
170. obljetnica Arhiva mapa za Dalmaciju , svezak 192003.70,00/9,29
Iz korespondencije Dominika i Ivana Luke Garagnina / Bajić-Žarko, Nataša, Šimunković, Ljerka, svezak 202005.953-6764-06-770,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 212006./2007.70,00/9,29
Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Domeniku 1806.-1814./ Šimunković, Ljerka, Bajić-Žarko, Nataša, Rožman, Miroslav, svezak 222008./2009.978-953-6764-11-270,00/9,29
Kronika splitske gimnazije od ljeta Gospodnjeg 1817./18. do 1866./67./ Šimunković, Ljerka, svezak 232010./2011.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 242012.70,00/9,29
Razvoj grada i luke Hvara kao vojnog i pomorskog središta , Kovačić, Joško, svezak 252012.70,00/9,29
Elementi normiranog zapisa pravosudnih tijela u Hrvatskoj u razdoblju od 1945. do 2002., Trogrlić, Ivan, svezak 262016.70,00/9,29
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 272017.70,00/9,29
200. obljetnica podržavljenja Klasične gimnazije u Splitu, svezak 282018.70,00/9,29
POSEBNA IZDANJA DRŽAVNOG ARHIVA U SPLITU ISBN
Arhiv otoka Visa / Dušan Berić, svezak 11958.50,00/6,64
Bosančica u srednjoj Dalmaciji, prilog 3. svesku, Zelić-Bučan, Benedikta1961.70,00/9,29
Inventar arhiva stare splitske općine / pripremila Danica Božić-Bužančić ; Izvanredno izdanje HAS, svezak 11969.rasprodano
Blago Hrvatske u Arhivu mapa za Istru i Dalmaciju 1992.200,00/26,54
Hrvatske obalne utvrde u 19. i 20. stoljeću1993.100,00/13,27
Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Zelić-Bučan, Benedikta2000.100,00/13,27
Balović, Julije: Pratichae schrivaneschae/ Šimunković, Ljerka2004.953-6764-04-040,00/5,31
Vodič kroz arhivske fondove i zbirke + CD2009.978-953-6764-09-970,00/9,29
Ukrasna kutija2018.30,00/3,98
Prikaz Dioklecijanove palače u mj. 1:720., 1831. g., replika na 160 g papiru2018.60,00/7,96
KATALOZI IZLOŽBIISBN
Hrvatska pomorska obitelj Balović i njezin arhiv1999.953-6764-01-620,00/2,65
Zbirka grafika Franjevačkog samostana na Poljudu u Splitu1999.953-6764-00-820,00/2,65
46. obljetnica radionice za restauraciju i konzervaciju u Državnom arhivu u Splitu2008.978-953-6764-08-0220,00/2,65
Ratna 1915./16. školska godina u Klasičnoj gimnaziji u Splitu2016. 978-953-6764-13-620,00/2,65
Split, 15. studenoga 1991.2016.978-953-6764-14-320,00/2,65
Priča o Arhivu mapa za Istru i Dalmaciju, 200 godina carskog patenta2017.978-953-6764-15-020,00/2,65
Splićani, potomci ruske emigracije: Anatolij Kudrjavcev i Aleksandar F. Stasenko2018.978-953-6764-16-720,00/2,65
Zbirka geodetskih instrumenata (19 st. - prva polovica 20 st.), HR-DAST-7062018.978-953-6764-17-420,00/2,65
Dobrovoljno vatrogasno društvo Split : povodom 136. obljetnice : [katalog izložbe] / Branka Bezić Filipović2019.978-953-6764-18-1rasprodano
Istarski motivi početkom 19. stoljeća : Pietro Nobile / [autor teksta Marijan Bradanović]2019.978-953-6764-19-8rasprodano
70 godina / 25 567 dana Državnog arhiva u Splitu [urednica Marina Grgičević]2022.978-953-6764-21-1100,00/13,27
IZDANJA U SURADNJI S DRUGIM NAKLADNICIMA ISBN
Božić-Bužančić, Danica: Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu1995.95-163-019-480,00/10,62
Rožman, Miroslav, Šimunković, Ljerka: Carski mjernik i leksikograf Antonio Putti2003.953-6764-03-2
953-99197-0-3
40,00/5,31
Benyovsky, Irena: Trogir u katastru Franje I2005.953-6324-54-7100,00/13,27
Bajić-Žarko, Nataša: Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju 1823.-1975. Inventar2006.953-6764-05-9200,00/26,54
Bajić-Žarko, Nataša: Dugobabe u katastru prve polovice 19. stoljeća +CD2008.978-953-6764-07-540,00/5,31
Francesca De Caprio: Nell' esercito di Napoleone. Un modenese dalla Dalmazia alla Russia2010.978-953-6764-10-5
Matošić, Dragutin: Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije-Split (URBS) 1947.-2008.+CD2012.978-953-6764-12-9200,00/26,54
Šimunković, Ljerka, Rožman, Miroslav: Pisma Andrije Borellija braći Garagnin od 1797. do 1814. godine2021.978-953-6764-20-4100,00/13,27
VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 12020.2757-093270,00/9,29
VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 22021.2757-093270,00/9,29
VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 32022.2757-093270,00/9,30
VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, svezak 42023.2757-09329,30
IZDANJA DRUGIH NAKLADNIKA ISBN
Garagnin, Ivan Luka: O obrazovanju i javnoj nastavi/ Šimunković, Ljerka2006.953-99197-2-X40,00/5,31
Skip to content