Kontakt

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914
Fax:  021/344-206

Prijem stranaka:
utorkom i četvrtkom
10.00 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:
9.00 – 14.00

 

Molimo vas da sve vaše zahtjeve, upite i zamolbe uputite na službenu e-mail adresu Državnog arhiva u Splitu:

das@das.hr

Skip to content