Knjižnica

Osnivanjem Arhiva 1952. osniva se i njegova knjižnica. S arhivskim gradivom koje je arhiv prikupljao na području srednje Dalmacije bilo je knjiga, časopisa, dnevnih i službenih glasila različite tematike i vrijednosti. Znatan dio knjižne građe preuzet je u arhiv s arhivskim fondovima HR-DAST -91 Trgovačko obrtnička komora u Splitu,  HR DAST- 57 Klasična gimnazija u Splitu,  HR DAST- 89 Zavod za javno zdravstvo, HR DAST- 119 Urbanistički zavod  Dalmacije Split i drugih.

Knjižni fond je knjižnica obogatila i donacijom i otkupom od  fizičkih i pravnih  osoba.

Arhiv počinje 1960. s akvizicijom knjiga i časopisa na osnovi razmjene. Tada započinje  izdavačka djelatnost. Takvim sustavom prikupljanja knjižne građe nastaje specijalna knjižnica u sastavu arhiva.

Danas knjižnica ima 16.110 knjiga i brošura, 661 naslov časopisa, 35 naslova dnevnog i službenog tiska, 1 inkunabulu i 40 rukopisnih knjiga.

Sadržaj knjižne građe nudi korisnicima  literaturu za rad na arhivskome gradivu. Osim bogate referentne zbirke, arhiv ima udžbenike i priručnike s područja arhivske teorije i prakse, inventare domaćih i inozemnih arhiva.

Uz hrvatski jezik veliki dio literature je na talijanskom i njemačkom jeziku.

Knjižna građa može se koristiti samo u čitaonici arhiva.

 

Kontakt:

tel. 021/684-960

Pravilnik_o_radu_knjiznice_DASt-a (pdf)

Skip to content