Natječaji za radna mjesta

Obavijest o rezultatu Javnog natječaja za prijem zaposlenika na radno mjesto ARHIVIST-ARHIVISTICA

Obavijest o rezultatu Javnog natječaja za prijem zaposlenika na radno mjesto ARHIVSKI-A TEHNIČAR-KA

Obavijest o rezultatu Javnog natječaja za prijem zaposlenika na radno mjesto SPREMAČ-SPREMAČICA

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

Javni poziv za prijam pripravnika – konzervator/ica-restaurator/ica (završeno)

Odluka o izboru konzervator restaurator pripravnik

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (Klasa: 112-01/23-01/0025, Urbroj: 532-02-01/1-23-02 od 30. siječnja 2023. godine), članka 10. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 18/2023.

Izvori za testiranje za radno mjesto arhivist

Javni poziv za zapošljavanje pripravnika


Uvidom u dokumentaciju prijavljenih kandidatkinja Javnog natječaja za prijem spremačice – 1 izvršiteljice na neodređeno puno radno vrijeme, članovi Komisije za provedbu javnog natječaja u sastavu ustanovili su da je dokumentacija svih kandidatkinja potpuna te će svi pristupiti usmenom razgovoru za posao u utorak, 07.03.2023. od 9h. Sve kandidatkinje će biti obaviještene o terminu/rasporedu usmenog razgovora.


POZIV (OBAVIJEST O TESTIRANJU)

Na temelju Javnog natječaja Državnog arhiva u Splitu, Klasa: 112-01/23-01/01 od 14. veljače 2023. godine, za prijem u radni odnos na neodređeno

 Arhivist/ica – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva – Odsjek za arhivsko gradivo do 1945. godine

(uz pisano testiranje iz objavljenih izvora, testirat će se i znanje talijanskog jezika kratkim prijevodom s talijanskog jezika)

Arhivist/ica – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva – Odsjek za arhivsko gradivo od 1945. godine, pozivaju se na pisano testiranje kandidati koji udovoljavaju uvjetima Natječaja,

a koji će se održati dana 8.3.2023. u prostorima Državnog arhiva u Splitu, s početkom od 9:00 sati.

 

I grupa – 09:00 sati, I. kat –  čitaonica (kandidati za Odsjek za arhivsko gradivo do 1945. godine)

II grupa – 09:00 sati, II. kat – sala za sastanke (kandidati za Odsjek za arhivsko gradivo od 1945. godine)

Testiranje se sastoji od provjere znanja zakonskih propisa objavljenih kao izvori za testiranje na stranicama Državnog arhiva u Splitu zajedno s natječajem, te još i kratki prijevod s talijanskog jezika za one kandidate koji su se prijavili za Arhivist/ica – Odsjek za arhivsko gradivo do 1945. godine.

Kandidati koji pristupe testiranju prethodno su dužni predočiti na uvid osobnu iskaznicu.


OBAVIJEST O RAZGOVORU

 

Na temelju javnog natječaja, Klasa: 112-01/23-01/01 od 14. veljače 2023. godine, za prijem u radni odnos na neodređeno – Arhivist/ica – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva – Odsjek za arhivsko gradivo do 1945. godine i Arhivist/ica – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva – Odsjek za arhivsko gradivo od 1945. godine, pozivaju se na razgovor kandidati koji su prešli bodovni prag od najmanje 50% pisanog testiranja, a koji će se održati dana 13.3.2023. za kandidate koji su se javili na natječaj za Odsjek za arhivsko gradivo od 1945. godine  i 14. 3.2023. godine koji su se javili za Odsjek za arhivsko gradivo do 1945. godine ili na oba radna mjesta, od 08:30 sati u prostorima Državnog arhiva u Splitu, II. kat – sala za sastanke. Kandidati će biti obaviješteni o svojim terminima putem e-maila.


OBAVIJEST o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Državni arhiv u Splitu objavljuje

OBAVIJEST o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje: na radnom mjestu arhivst/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Odsjeku za arhivsko gradivo do 1945. godine (1 izvršitelj/ica), na radnom mjestu arhivst/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Odsjeku za arhivsko gradivo nakon 1945. godine (1 izvršitelj/ica), te na radnom mjestu spremač/ica (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Državni arhiv u Splitu je u Narodnim novinama br. 18/ 2023. godine, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata testiranja i dostavljene natječajne dokumentacije, ravnateljica Državnog arhiva u Splitu donijela je odluku o odabiru sljedećih kandidat/kinja:

  1. Branka Gudić (radno mjesto arhivist/ica u Odsjeku za arhivsko gradivo do 1945. godine);
  2. Ivan Andabak (radno mjesto arhivist/ica u Odjseku za arhivsko gradivo nakon 1945. godine);
  3. Julia Oštrić (radno mjesto spremač/ica)
Skip to content