O arhivu

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Osnivač Državnog arhiva u Splitu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

Djelatnost
Ustroj
Povijest arhiva
Upravno vijeće
Godišnje aktivnosti
Arhiv u slikama
Kućni red DAST-a
Skip to content