Godišnje aktivnosti

Financijska izvješća

Financijsko izvješće 2014. (xls)

Financijsko izvješće 2015. (xls)

Financijsko izvješće 2016. (xls)

Financijsko izvješće 2017. (xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu (pdf)

Financijsko izvješće 2018. (xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu (docx)

Financijsko izvješće 2019. (xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu (docx)

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2019. godinu (pdf)

Financijsko izvješće za 2020(xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020(pdf)

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2020(pdf)

Financijsko izvješće za 2021(xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021(pdf)

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2021(pdf)

Financijsko izvješće za 2022(xls)

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022(pdf)

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2022(pdf)

Popis sudskih sporova u tijeku(pdf)

 

Financijski planovi

Financijski plan Državnog arhiva u Splitu za 2019. godinu (xlsx)

Financijski plan Državnog arhiva u Splitu za 2020. godinu (xlsx)

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020. godinu (pdf)

Obrazloženje Financijskog  plana Državnog arhiva u Splitu za 2020.godinu (docx)

Financijski plan Državnog arhiva u Splitu za 2020. godinu – projekcija plana za 2020. i 2021. godinu (xlsx)

Rebalans II DAST-a 2020(xlsx)

Odluka o usvajanju II. rebalansa Financijskog plana 2020.(pdf)

Financijski plan 2021-2023(xlsx)

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021.(pdf)

I. Rebalans financijski plan za 2021-2023(xlsx)

Odluka o usvajanju II. rebalansa za 2021(pdf)

II. rebalans za 2021(xlsx)

Financijski plan Državnog arhiva u Splitu-projekcija plana za 2023. i 2024.(xlsx)

Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana za 2022-2024. godinu(pdf)

I.Rebalans financijskog plana za 2022 (xls)

Odluka o usvajanju I. rebalansa financijskog plana za 2022 (docx)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna(xls)

II. Rebalans financijskog plana za 2022(xls)

Odluka o usvajanju II. financijskog rebalansa za 2022(pdf)

Izvještaj o izvršenju proračuna 2022.g (pdf)

Financijski plan Državnog arhiva u Splitu za 2023-2025(zip)

Planovi nabave

Plan nabave za 2016.(pdf)

Plan nabave za 2017.(pdf)

Plan nabave za 2018.(pdf)

Plan nabave za 2019.(pdf)

Plan nabave za 2021.(pdf)

Plan nabave za 2022.(docx)

Plan nabave za 2023. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2023. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2022. godinu: Registri ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi objavljuju se u standardiziranom obliku EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Strateški planovi Državnog arhiva u Splitu

Strateški plan 2018.-2020.(docx)

Skip to content