Poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske    Graphic1

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

OIB: 37836302645

MBS: 0931608

Telefon: 01 4866 666 (centrala)

pisarnica@min-kulture.hr

 

 

 

Hrvatski državni arhiv

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
tel: 01 4801 999
faks: 01 4829 000
e-pošta: hda@arhiv.hr
www.arhiv.hr

Državni arhiv u Bjelovaru

Trg Eugena Kvaternika 6
43000 Bjelovar
tel: 043 244 487;  220 288; 220 031
faks: 043 220 487
e-pošta: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr
www.dabj.hr

Državni arhiv u Dubrovniku

Sv. Dominika 1
20000 Dubrovnik
tel: 020 321 032
faks: 020 321 060
e-pošta: dad@dad.hr
www.dad.hr

Državni arhiv u Dubrovniku Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče

A. Hebranga 4, 10 350 Metković
tel: 020 690 733
e-pošta: dad@dad.hr

Državni arhiv u Dubrovniku Sabirni arhivski centar Žrnovo na otoku Korčuli

Mratin-Kampuš, 20275 Žrnovo
tel.020 721 520
faks 020 721 521
e-pošta: dad@dad.hr

Državni arhiv u Gospiću

Kaniška 17
53000 Gospić
tel: 053 560 440
faks: 053 560 441
e-pošta: državni-arhiv@gs.t-com.hr
www.arhiv-gospic.hr

Državni arhiv u Karlovcu

Ljudevita Šestića 5
47000 Karlovac
tel: 047 412 366; 412 361
faks: 047 412 362
e-pošta: daka-arhiv@ka.t-com.hr
www.da-ka.hr

Državni arhiv za Međimurje

Štrigova 102
40 312 Štrigova
tel./faks: 040 312 600
e-pošta: dram@dram.hr
www.dram.hr

Državni arhiv u Osijeku

Kamila Firingera 1
31000 Osijek
tel: 031 207 240; 207 241
faks: 031 200 337
e-pošta: dao@dao.hr
www.dao.hr

Državni arhiv u Pazinu

Vladimira Nazora 3
52000 Pazin
tel: 052 624 077
faks: 052 624 472
e-pošta: dapa@dapa.hr
www.dapa.hr

Državni arhiv u Rijeci

Park Nikole Hosta 2
51000 Rijeka
tel: 051 336 445
faks: 051 336 447
e-pošta: pisarnica@riarhiv.hr
www.riarhiv.hr

Državni arhiv u Rijeci Ispostava u Senju

Strmac 3, 53 270 Senj
tel: 053 882 006
e-pošta: pisarnica@riarhiv.hr

Državni arhiv u Sisku

Frankopanska 21
44000 Sisak
tel: 044 525 060; 525 069
faks: 044 540 860
e-pošta: info@dask.hr
www.dask.hr

Državni arhiv u Sisku Sabirni arhivski centar Petrinja

Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja
tel./faks: 044 815 261
e-pošta: ivica.sustic@dask.hr

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Augusta Cesarca 1
35000 Slavonski Brod
tel: 035 446 573
faks: 035 404 040
e-pošta: dasb@dasb.hr
www.dasb.hr

Državni arhiv u Slavonskom Brodu Odjel u Novoj Gradiški

Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška
tel: 035 361 053

Državni arhiv u Slavonskom Brodu Odjel u Požegi

Županjska 13, 34 000 Požega
tel: 034 272 695

Državni arhiv u Splitu

Glagoljaška 18
21000 Split
tel: 021 348 914; 348 641
faks: 021 344 206
e-pošta: administracija@das.hr
www.das.hr

Državni arhiv u Splitu Sabirni arhivski centar Hvar

Hanibala Lucića 8, 21450 Hvar
Dr. sc. Joško Kovačić
mob: 098/450-912
e-mail: josko.kovacic@gmail.com

Državni arhiv u Šibeniku

Velimira Škorpika 5
22000 Šibenik
tel./faks: 022 312 514  e-pošta: dasi@dasi.hr
www.dasi.hr

Državni arhiv u Varaždinu

Trstenjakova 7
42000 Varaždin
tel: 042 332 500
faks: 042 332 508
e-pošta: dav@dav.hr
www.dav.hr

Državni arhiv u Varaždinu Sabirni arhivski centar Koprivnica

Oružanska 25, 48000 Koprivnica
tel./faks: 048 642 154
e-pošta: dav@dav.hr

Državni arhiv u Varaždinu Sabirni arhivski centar Krapina

Dvor Popovec,Velika Ves 137, 49224 Lepajci
tel./faks: 049 342 202
e-pošta: dav@dav.hr

Državni arhiv u Virovitici

Trg bana Josipa Jelačića 24
33 000 Virovitica
tel: 033 801 900
faks: 033 801 902
e-pošta: arhiv.virovitica@vt.t-com.hr
www.davt.hr

Državni arhiv u Vukovaru

Županijska  5
32 000 Vukovar
tel./faks: 032 425 195
e-pošta: drzavni.arhiv.vu@davu.hr
www.davu.hr

Državni arhiv u Vukovaru Sabirni arhivski centar Vinkovci

Vojarska 1, 32 100 Vinkovci
tel: 032 333 934
faks: 032 450 066
e-pošta: drzavni.arhiv.vu@davu.hr

Državni arhiv u Zadru

Ruđera Boškovića bb
23000 Zadar
tel: 023 211 530
faks: 023 214 908
e-pošta: dazd@dazd.hr
www.dazd.hr

Državni arhiv u Zadru Sabirni arhivski centar Novalja

Dalmatinska 16, 53 291 Novalja
tel: 053 663 216

Državni arhiv u Zagrebu

Opatička 29
tel: 01 4807 150
faks: 01 4807 157
Avenija Dubrovnik 36
01/ 6692 – 234
e-pošta: daz@daz.hr , www.daz.hr

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
tel: 01 4801 915
faks: 01 4829 268
e-pošta: centar@centardomovinskograta.hr
www.centardomovinskograta.hr

Skip to content