Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama. Propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Obrazac broj 2 – ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac broj 3 – ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Obrazac broj 4 – ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBENI OBRAZAC

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.(pdf)

Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.(pdf)

Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.(pdf)

Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.(pdf)

Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.(pdf)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv2023

Službenik za informiranje:

Maja Kovačević Kuzmanić, viša arhivistica

Tel: 021/684-637

e-mail: maja@das.hr

Skip to content