Pristupačnost

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Državni arhiv u Splitu će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprijeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Mrežna stranica www.das.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Državni arhiv u Splitu kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.das.hr

Na mrežnoj stranici www.das.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici poboljšati usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Izbornik pristupačnosti mrežne stranice www.das.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Državni arhiv u Splitu nastoji svoje mrežne stranice www.das.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.das.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2018.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica das.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
  • Tekst nije poravnat ulijevo. Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
  • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

b) Nerazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Državni arhiv u Splitu se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Državni arhiv u Splitu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 17. rujna 2020., sukladno Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Državni arhiv u Splitu. Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Splitu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Državnog arhiva u Splitu e-poštom na: maja@das.hr, telefonom na: +385 21 684637 ili poštom na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609041 ili putem elektroničke pošte: pristupačnost@pristupinfo.hr.

 

Skip to content