Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

Bježeći pred njemačkom ofenzivom krajem 1943. i početkom 1944. godine, kada je zauzeta čitava Dalmacija, veliki se broj civila (preko 30.000), u strahu od odmazde,  a pod zaštitom jedinica narodnooslobodilačke vojske, sklonio na otoke srednje Dalmacije.

Godine 1943., u studenom, u Vrboskoj na otoku Hvaru izabran je Centralni odbor zbjega koji je, pod neposrednim rukovodstvom Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije, imao zadatak preuzeti svu brigu nad izbjeglicama (neboračkim stanovništvom) i pred njemačkom ih ofenzivom privremeno smjestiti na najisturenijem otoku srednje Dalmacije, Visu.

Zbog velikog broja izbjeglica došlo je do nestašice hrane, pa se evidencija o podjeli hrane (bonovi za hranu) detaljno vodila. Izdavali su se bonovi za hranu i vodili popisi podjele prehrambenih namirnica. Posebna se briga vodila da oni bolesni dobiju malo više hrane kako bi im se brže popravilo zdravstveno stanje.

Ubrzo nakon početka njemačkog napada na otoke postalo je jasno da toliki broj izbjeglica neće biti u domovini moguće zaštititi i prehraniti do kraja rata. Zbog toga je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, na inicijativu Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Dalmaciju zatražio od zapadnih saveznika pomoć i oni su 24. prosinca 1943. pristali na suradnju oko prijevoza i smještaja izbjeglica u južnoj Italiji, a kasnije u Egipat.

 

HR-DAST-22 Jugoslavenski zbjeg u Italiji

Odabrala Maja Kovačević Kuzmanić, viša arhivistica.

 

5. veljače 2021.|
Skip to content