Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

„Onaj tko je čitao tekstove Krune Prijatelja, bilo da se radi o umjetnicima prošlih ili našeg stoljeća…, zaključit će da je Kruno Prijatelj svojim tumačenjima njihova djela tumačio i prostor našega življenja, prirodni i kulturni, reflektiran u umjetničkom djelu kao trajan zapis. Taj živi otkucaj domaćeg tla i duha sredine Kruno Prijatelj prepoznavao je u oblicima i atmosferi, boji i fakturi umjetničkog djela, u raznovrsnim oblicima njihove umjetničke refleksije, ispisujući im i sam, svojim interpretacijama, trajan hommage.“ (Mladenka Šolman, „Kruno Prijatelj – istaknuta osobnost u hrvatskoj povijesti umjetnosti“)

Akademik Kruno Prijatelj – hrvatski povjesničar umjetnosti, sveučilišni profesor i „prijatelj od baroka“ napustio nas je prije dvadeset pet godina, u lipnju 1998. Kao memento na znanstveni značaj koji je ostavio iza sebe, od čitavog niza odlikovanja koja je primio za života, odabrali smo svega nekoliko:

  • Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
  • Viteški orden reda zasluga Republike Italije 
  • Časnički orden reda umjetnosti i književnosti Republike Francuske
  • Viteški orden reda umjetnosti i književnosti Republike Francuske
  • Medalja Francuske Republike
  • Medalja Veliki knez Poljica
  • Medalja Ivan Meštrović
  • Nagrada za životno djelo

HR-DAST-698 Osobni fond Kruno Prijatelj

Odabrala Vesna Rimac, viša arhivistica

12. lipnja 2023.|
Skip to content