Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Opširnije>

 


Javni poziv za zapošljavanje pripravnika (pdf)


Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, broj 3/2022. Pročitajte više na poveznici www.vda.hr.


 

 

Arhivalija mjeseca

60 godina Pomgradovog nebodera Pomgradov neboder najstariji je neboder u Splitu. Građen je od 1959. do 1962. godine. Izvođač je bila tvrtka Pomgrad po projektu Vuke Bombardellija iz poduzeća Arhitekt. Na ovoj snimci Lovreta i [...]

Na dan sv. Nikole

Poglavlje II iz Pravilnika i unutarnjeg postupnika Zavoda Martinis - Marchi, o načinu oblačenja djece, štićenika Zavoda. Odabrala: Marina Grgičević, arhivska savjetnica

Arhivalija mjeseca

SPLIT I SPLITSKO POLJE, kartografski prikaz po stanju iz 1914. g. u mjerilu 1:100000, crtano u Tehničkom građevnom uredu Općine Split. HR-DAST-190, Kartografska zbirka Odabrala Bruna Horović Vuković, arhivska savjetnica

Arhivalija mjeseca

SPOMENIK I. MEŠTROVIĆA, GRGUR NINSKI U SPLITU Ivan Meštrović (1883.-1962.g.) je hrvatski kipar, arhitekt i književnik koji je među brojnim drugim skulpturama izradio 3 brončana kipa Grgura Ninskog: u Splitu postavljen na Peristilu 29.9.1929.g. (za [...]

Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18, 21000 Split

Tel: 021/348-914

e-mail: administracija@das.hr

Prijam stranaka:

ponedjeljak – petak

10.00 – 12.00

Radno vrijeme čitaonice:

ponedjeljak – petak 

8.30 – 14.30


Arhivsko gradivo za rad u čitaonici naručuje se najkasnije dan uoči najavljenog dolaska. 

 

Cjenik

Cjenik usluga Državnog arhiva u Splitu

Cjenik naknada

Cjenik izdanja

U slučaju žurnog rješavanja zahtjeva cijena svih usluga uvećava se za 50%, u skladu s važećim cjenikom DAST-a.


 Zahtjevi

Zahtjev – radni odnosi

Zahtjev – školovanje

Zahtjev – matični podaci

Zahtjev – katastarski podaci

Zahtjev – općenito (ostalo)

Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koju se osobni podatci odnose 

 

Zahtjev/obrazac za rješavanje treba sadržavati sve tražene podatke.

The Request Form must be fully completed, as it captures all the necessary information to locate a record.

Para solicitar reproducciones del material de archivo es necesario rellenar el formulario correspondiente, con todos los datos necesarios.

La richiesta (l’apposito modulo) deve essere compilata con tutti i dati necessari.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ( GDPR ), Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu Državnom arhivu u Splitu za  obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a u svrhu pronalaženja traženih podataka.

Državni arhiv u Splitu potvrđuje da neće koristiti osobne podatke za druge svrhe.

Riješene zahtjeve koji sadrže osobne podatke, stranke mogu preuzeti samo uz osobnu identifikaciju.

Davanje podataka primateljima je moguće samo uz privolu ispitanika (članak 2. točke 1. – 9.; članak 7., članak 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.)

Skip to content