Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o sanaciji zgrade Državnog arhiva u Splitu

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o sanaciji zgrade Državnog arhiva u Splitu

 

 

Sukladno čl. 18. st. 3. Zakonu o javnoj nabavi   ( NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH ) i odredbama Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti  (bagatelna nabava) od 23. ožujka 2016., Državni arhiv u Splitu objavljuje

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE (pdf)

Sanacija zgrade Državnog arhiva u Splitu u Ulici glagoljaša 18

(građevinski radovi)

 

 

5. rujna 2018.|