Arhivalija mjeseca

Arhivalija mjeseca

ŠIRENJE SPLITSKE LUKE 1900.-1901.g.

Rastom prometa u drugoj polovini 19. stoljeća, bilo je neophodno širiti splitsku luku. U razdoblju od 1863.g. do 1893.g. izgrađeni su veliki lukobran i ostali lučki sadržaji, zgrada Lučke kapetanije, Gat sv. Nikole te Gat sv. Petra.  

1900.g. započelo se s novim širenjem obale, od gata sv. Petra prema željezničkoj stanici. Za izvođača radova Pomorska vlada u Trstu odabrala je, temeljem javnog poziva, poduzetnika Nikolu Žica s otoka Krka, dok je glavni građevinski nadzornik bio Guglielmo Lorinsich. Voditelj radova bio je inžinjer Pomorske vlade Giacomo Giacomelli.

U spisu datiranom 18. kolovoza 1900.g. Vlada odobrava poduzetniku Žicu za izvođenje lučkih radova upotrebu 300 kg dinamita, a 8. listopada Okružni kapetanat dostavlja mu detaljne upute u svezi s čuvanjem, transportom i korištenjem dinamita. „Skladište za čuvanje dinamita, sagrađeno na zapadnoj punti Marjana na čestici zemlje 7441,  treba čuvati danonoćna straža. Stražari moraju biti osobe od povjerenja, a lokalne vlasti ih moraju potvrditi. Pušenje i slične opasne radnje strogo su zabranjene u skladištu i u njegovoj blizini. Ta zabrana mora biti jasno istaknuta na obližnjim tabelama. Prijevoz dinamita od skladišta do mjesta izvođenja radova dozvoljen je isključivo morskim putem, brodicom koja će imati istaknutu crvenu zastavu,u spremnicima, i na način da se izbjagavaju jaki udarci, u jutarnjim satima između 6 i 8. Ključ skladišta pohranjuje se pri lokalnim vlastima, kojima se svaki put mora dostaviti iskaz potrebne količine dinamita, a ta količina mora biti iskorištena u cijelosti istoga dana. Mine s dinamitom pale se od 8 do 9 prijepodne te od 12 do 1 poslijepodne. Prije iskrcaja mina, prolaznike upozorava straža na cesti sa svojom zastavom. Gospodin Žic je osobno odgovoran vlastima za svaku moguću nastalu štetu.“

Iz prijepisa općinskog spisa sastavljenog 11. ožujka 1901.g. uz prisutnost splitskog načelnika Vicka Milića, doznaje se da je Općinsko upraviteljstvo odobrilo poduzetniku Žicu za nasip obale koristiti materijal s bedema Contarini. Općina se obvezala sav taj materijal srušiti i baciti na cestu, a Žic će ga o svom trošku prevesti do obale.

HR-DAST-11, Lučka kapetanija I. reda Split

 

Arhivaliju odabrala: Bruna Horović Vuković, viša arhivistica

 

 

5. studenoga 2021.|
Skip to content